Oncologia este un domeniu al științei medicale, care se ocupă cu studierea tumorilor și a mijloacelor de prevenire, depistare și de tratament a cancerului, la baza căreia stau metodele chirurgicale, radiologice și medicamentoase de tratament, efectuând în același timp elaborarea și perfecționarea lor.

Oncologia are mai multe obiecte de activitate:

  • diagnosticul
  • tratamentul (chimioterapie, radioterapie, chirurgie)
  • urmărirea pacienților după încheierea tratamentului de specialitate
  • managementul reacțiilor adverse la tratament
  • screening-ul pentru anumite localizări de cancer
  • tratamente paliative pentru pacienții la care tratamentele de specialitate nu mai sunt oportune
  • aspectele etice ale abordărilor pacienților cu cancer și screening-ul în bolile maligne.
Disciplina oncologica cuprinde mai multe ramuri distincte, însă strâns corelate: 

  • oncologia medicală (conduce tratamentul sistemic al cancerului),
  • radioterapia (tratamentul folosind radiații ionizante) și chirurgia oncologică.

Programările se fac sunând la numărul de telefon: 021. 93 83.