Dr. Șerban Răzvan

Cardiologie interventionala

Medic Primar Cardiologie / Cardiologie Intervențională și Boli Cardiace Structurale

Specialitatate: Cardiologie intervențională

Adresa: Strada Izvorului 1A, Sibiu 550172

Telefon: 021.93 83

Email: office@clinicapolisano.ro

Programare online

EXPERIENȚA MEDICALĂ


Sept. 2020 – prezent Medic primar cardiologie, Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tîrgu Mureș, Laboratorul de Cardiologie Intervențională, Angiografie, Cateterism Cardiac și Electrofiziologie Sibiu, România.

Sept. 2020 – prezent Secretar al Grupului de Lucru de Cardiopatie Ischemică din cadrul Societății Române de Cardiologie.

Sept. 2017 – prezent Membru în nucleul Grupului de Lucru de Cardiopatie Ischemică din cadrul Societății Române de Cardiologie.

Feb. 2015 – Sept. 2020 Medic specialist cardiologie, Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tîrgu Mureș, Laboratorul de Cardiologie Intervențională, Angiografie, Cateterism Cardiac și Electrofiziologie.

Ian. 2009 – Dec. 2014 Medic Rezident Cardiologie, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” Bucureşti, cu centrul de pregătire la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș.

 

Educaţie şi formare


Oct.2014 – Sept. 2018 Doctorat în Medicină – UMF Târgu Mureş – teză de doctorat intitulată Fibrilația atrială în faza precoce a infarctului miocardic acut și post-chirurgie cardiacă, susținută public în septembrie 2018, în Târgu Mureș, România - Diplomă de Doctor în Medicină Summa Cum Laude seria J, nr. 0030332 din 16.04.2019, eliberată în baza ordinului Ministrului Educaţiei Naționale nr. 5745/28.12.2018

Ian. 2018 – Sept. 2018 Grant Educațional și de Pregătire în Cardiologie Intervențională – organizat de European Society of Cardiology (ESC), European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) – centrul de pregătire Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, Londra, Marea Britanie - Diplomă de Specialist European în Tratamentul Intervențional al Bolilor Valvulare

Ian.2016 – Oct. 2017 Curs postuniversitar de insuficiență cardiacă – organizat de The University of Zurich și Zurich Heart House în colaborare cu The European Society of Cardiology Heart Failure Association și European Heart Academy - Atestat european de Advanced Studies in Heart Failure eliberat de University of Zurich în 27.10.2017

Oct. 2014 – Noi. 2016 Competență Națională în Cardiologie Intervențională – centrul de pregătire Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” Timișoara, România - Atestat de studii complementare în Cardiologia Intervențională Seria C, Nr. 039667 din 12.01.2017

Oct 2002 – Sept. 2008 Facultatea de Medicină, Specializarea Medicină Generală Militară – Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş - Diplomă de Doctor (Medic) Seria A1, Nr. 0189421

 

Limbi străine


Limba franceză Nivel C1
Limba engleză Nivel C1 (certificat IELTS Academic din 12.10.2017; certificat PROFEX nr. 1792750 din 11.05.2012)

Activitate academică


Două cărți publicate la edituri naționale CNCSIS
Patru capitole în volume publicate de edituri internaționale/naționale CNCSIS
Îndrumător al unei teze de masterat la Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș
Îndrumător a trei lucrări de licență la Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș

 

Cercetare


Lucrări publicate in extenso
24 de articole publicate în reviste cotate ISI cu FI (18 în calitate de autor principal)
13 de articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale – BDI (7 în calitate de autor principal)

Lucrări publicate în rezumat
10 lucrări prezentate la manifestări științifice internaționale (3 în calitate de prim-autor)
59 de lucrări prezentate la manifestări științifice naționale (11 lucrări premiate)

 

Proiecte/granturi de cercetare-dezvoltare


Granturi/proiecte câștigate prin competiție
Director de proiect – Identificarea unui panel de microARN-uri pentru diagnosticul și predicția fibrilației atriale. Studiu clinic la pacienții supuși unei intervenții de bypass aorto-coronarian. Competiția Program 1 – Subprogram 1.1 – Resurse Umane – Proiecte de cercetare postoctorală PD 2019. Cod proiect PN-III-P1-1.1-PD-2019-0181.
Perioada de desfășurare: 01.09.2020 – 31.08.2022. Buget: 246.947 lei.
Director de proiect – Proiecte de mobilitate pentru cercetători. Competiția PNCDI III – P1 – Subprogram 1.1 – Proiecte de mobilitate pentru cercetători (UEFISCDI), 2018.
Membru în echipă – Valoarea prognostică a dimetilargininei (ADMA – asymmetric dimethylarginine) – biomarker al monitorizării eficienței terapiei specifice în diferite subseturi de pacienți cu hipertensiune pulmonară. Competiția Internă pentru Granturi de Cercetare Ştiinţifică – Colective de Cercetare, UMF Târgu Mureş, ediția 2018. Proiect nr. 615/13/17.01.2019. Perioada de derulare: 2019-2021. Buget: 90.000 lei.
Membru în echipă – Identificarea unui panel de miARN-uri dependente de Pitx2 pentru diagnosticul și predicția fibrilației atriale. Competiția PNCDI III-P1-Subprogram 1.1 – Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (UEFISCDI), 2016. Cod proiect PN-III-P1-1.1-TE-2016-0382.
Perioada de desfășurare: 02.05.2018 – 30.04.2020. Buget: 449.589 lei.
Director de proiect – Evaluarea incidenței, persistenței/progresiei și eficienței profilaxiei nefropatiei de contrast subclinice la pacienții supuși unei intervenții coronariene percutane. Competiţia Internă pentru Granturi de Cercetare Ştiinţifică, UMF Târgu Mureș ediția 2017. Contract nr. 15609/6/29.12.2017.
Perioada de desfășurare: 2017-2019. Buget: 22.500 lei.
Membru în echipă – Realising the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies. COST actions – European Cooperation in Science and Technology. Coordonator proiect: Marea Britanie. Cod proiect CA16225.
Perioada de desfășurare: 2017 – 2021.
Membru în echipă – Dezvoltarea unui model experimental de predicţie genetică microarray multiplex ca instrument în determinarea profilului de risc genetic pentru boala coronariană aterosclerotică în populația românească. Competiția UEFISCDI Proiect Experimental Demonstrativ 2016. Cod proiect PN-III-P2-2.1-PED-2016-0734, nr. contract 54/26.01.2017. Perioada de desfășurare: 23.02.2017 – 30.06.2018. Buget: 599.566 lei.
Director de proiect –Identificarea profilului de risc și a mecanismelor implicate în apariția fibrilației atriale postoperatorii la pacienți supuși unei intervenții de by-pass aorto-coronarian în scopul optimizării tratamentului profilactic și managementului postoperator. Competiţia Internă pentru Granturi de Cercetare Ştiinţifică, UMF Târgu Mureș ediția 2015. Contract nr. 17.800/1/22.12.2015. Perioada de desfășurare: 2015-2016. Buget: 22.500 lei.
Membru în echipă – Blocarea curentului spre interior activat de hiperpolarizare (If) – o nouă abordare în terapia fibrilației atriale izolate. Competiția Research Projects for Young Research Teams (UEFISCDI) RU-TE-2014. Cod proiect PN-II-RU-TE-2014-4-1544.
Perioada de desfășurare: 01.10.2015-30.09.2017. Buget: 511.383 lei.

 

Granturi/proiecte de cercetare atribuite


Beneficiar – Contract de sponsorizare Nr. CSP_00946/14-12-15, Nr. de înregistrare 17740/21.12.2015 pentru participarea la programul Postgraduate Course in Heart Failure organizat de către ESC Heart Failure Association, ESC Heart Academy, Zurich Heart House și University Hospital of Zurich. Finanțat de Servier Pharma SRL. Suma totală 21048,5 lei. Perioada de desfășurare ianuarie-iunie 2016.
Membru în echipă – Peptidul natriuretic cerebral (BNP – brain natriuretic peptid) şi precursorul acestuia (pro-BNP): markeri ai insuficienţei cardiace şi de prognostic în evoluţia pneumoniilor comunitare severe. Contract de cercetare nr. 2780/10.12.2008 încheiat între UMF Târgu Mureş şi S.C. Romaqua Group S.A. Borsec. Perioada de desfășurare: 1 martie 2009 – 31 decembrie 2010.

Burse


Grant Educațional și de Pregătire în Cardiologie Intervențională acordat de European Society of Cardiology (ESC) și European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI)
Bursă ERASMUS. Perioada iunie-iulie 2018.

Recunoașterea și impactul activității

Premii


18 premii obținute pentru rezultatele cercetării (lucrări publicate sau prezentate la manifestări științifice).

Indicatori scientometrici
Indice Hirsch 4 (Clarivate Analytics)
74 de citări în reviste ISI (18 iunie 2020)

Prezentări invitate la manifestări ştiinţifice naţionale
Peste 20 de prezentări invitate la manifestări științifice naționale

Membru în organizarea de manifestări științifice
Membru în Comitetul de organizare al Congresului studențesc The National Conference of Interventional Cardiology and Cardiovascular Surgery, 9-13 Decembrie 2015, Târgu Mureș

Stagii de perfecţionare în străinătate
Ianuarie – Septembrie 2018 – stagiu de pregătire în tratamentul intervențional al bolilor valvulare la Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust Londra, Marea Britanie – stagiu organizat de European Society of Cardiology prin European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions
Ianuarie 2016 – Octombrie 2017 – Postgraduate Course in Heart Failure organizat de ESC Heart Failure Association, ESC Heart Academy, Zurich Heart House și University Hospital of Zurich – 8 module a câte 3 zile
Aprilie 2012 – stagiu de cardiologie clinică în cadrul Centre Hospitalier de Macon, Franța
Mai 2010 – Octombrie 2011 – stagiu de cardiologie clinică în cadrul Centre Hospitalier de Macon, Franța

 

Membru în societăţi științifice


Societatea Română de Cardiologie
Societatea Europeană de Cardiologie
Asociația Europeană de Intervenții Cardiovasculare Percutane (EAPCI)
Asociația Europeană de Insuficiență Cardiacă