Dr. Prodea Emilia

Medic specialist ortodontie si ortopedie dento-faciala

Specialitatate: Stomatologie

Adresa: Strada Constituției 24, Sibiu, 550253

Telefon: 021.93 83

Email: office@clinicapolisano.ro

Programare online

Competențe: Utilizarea terapeutică și chirurgicală a laserilor în medicina dentară.

Caracterizată fiind de profesionalism și dăruire, simțul responsabilității m-a determinat să urmez  variate cursuri de perfecționare în vederea asigurării de servicii medicale la standarde ridicate.
Comunicarea și deschiderea față de pacienți, totodată seriozitatea și motivarea pentru a trata, reprezintă premizele unui tratament reușit urmat de un zâmbet perfect.
Grad Universitar: Asistent Universitar Grad I – Colaborator Extern.
Membră a: Colegiului Medicilor Dentişti Din România.

Educație și Formare:


 • Curs de certificare. Incognito Appliance System. Ortodonție prin tehnică linguală sistemul Incognito
 • Curs de certificare. Digital Orthodontics. Clear Aligner.
 • Atestat de studii complementare. Utilizarea terapeutică și chirurgicală a LASER-ilor în medicina dentară.
 • Medic Dentist Specialist în Specialitatea Ortodonţie şi Ortopedie Dento-Facială.
  Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș, Facultatea de Medicină Dentară. 
 • Medic dentist / Studii Universitare de Licenţă şi Masterat.
  Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș, Facultatea de Medicină Dentară.

 

Competențe:


 • Consultaţie primară de specialitate.
 • Identificarea stării de boală și stabilirea diagnosticului corect al afecţiunilor dentare.
 • Tehnici de amprentare pentru situaţii clinice diverse.
 • Analiza relaţiilor intermaxilare şi înregistrarea ocluziei habituale.
 • Analiza şi interpretarea documentaţiei ortodontice (fotografii, modele, radiografii, examen antropologic etc.) în vederea stabilirii diagnosticului anomaliilor dento-maxilare.
 • Depistarea şi decondiţionarea obiceiurilor vicioase.
 • Depistarea tulburărilor funcţionale şi modalităţi terapeutice de reeducare funcţională.
 • Tratamentul profilactico-preventiv al anomaliilor dentomaxilare.
 • Tratament ortodontic interceptiv.
 • Tratament ortodontico-pedodontic (asigurarea sănătăţii dentare, supravegherea evoluţiei sistemului dentar, monitorizarea permutării dentare, extracţii dirijate, etc.)
 • Diagnosticul şi tratamentul urgenţei ortodontice.
 • Aplicarea şi conducerea tratamentului cu aparate ortodontice mobilizabile (adaptare, activare, control, reparaţii, etc.)
 • Aplicarea şi conducerea tratamentului cu aparate funcţionale (ocluzie construită, adaptare, activare, control, reparaţii etc.).
 • Aplicarea şi conducerea tratamentului anomaliilor dentomaxilare cu aparate fixe (parţiale şi totale).
 • Aplicarea şi conducerea tratamentului cu dispozitive de mărire a ancorajului: aparate extraorale, implant ortodontic, etc.
 • Realizarea şi aplicarea dispozitivelor de contenţie (temporară şi permanentă).
 • Tehnici speciale de tratament (ghidarea dezvoltării ocluzale, tratament   ortodontic la adult, etc.).
 • Diagnosticul şi tratamentul ortodontic al malformaţiilor congenitale.
 • Diagnosticul şi tratamentul ortodontic al sindroamelor genetice.
 • Tratamente ortodontice complexe interdisciplinare – (ortodontico-chirurgicale, ortodontico-protetice, ortodontico-parodontale etc.).
 • Proceduri terapeutice ortodontice specifice la copii cu nevoi speciale (copii cu dizabilităţi).
 • Stabilirea obiectivelor planului de tratament ortodontic pentru diverse tipuri de anomalii, incluzând etapele de tratament, anticiparea rezultatelor, previziuni asupra creşterii şi evoluţiei cazului şi asupra recidivei, evaluarea duratei contenţiei.
 • Efectuarea şi interpretarea examenelor radiologice şi imagistice în medicina dentară.
 • Utilizarea terapeutică și chirurgicală a LASER-ilor în medicina dentară.
 • Utilizarea alignelor în ortodonția modernă. Clear Aligner.
 • Terapia conservativă a structurilor odonto-parodontale.
 • Restaurarea protetică a arcadelor dentare.
 • Identificarea particularităţilor diagnostice şi evolutive şi examinarea pacientului cu afecţiuni chirurgicale din sfera oro-maxilofacială.

 

Atestate:


State Accredited Language Examination Certificate. Engleză Medicală PROFEX.
CAMBRIDGE / Certificat acordat pentru încheierea cursurilor de limbă engleză nivel C1 potrivit standardelor Consiliului Europei.