Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/polisano/public_html/wp-content/plugins/movewordpress/replacer.php on line 762
MedLife Polisano » Conf.univ.Dr.Florina-Ligia Popa
Conf.univ.Dr.Florina-Ligia Popa

Doctor în Medicină

Medic Primar Reabilitare Medicală

Specialitatate: Medicină fizică și de reabilitare.

Adresa: Bulevardul Mihai Viteazu, Nr. 4A, Sibiu

Telefon: 021.93 83

Email: office@clinicapolisano.ro

Programare online

Competențe: Ecografie musculoscheletala.

Experienţa profesională

Medicină

Perioada
Din Februarie 2022 până în prezent Clinica Polisano MedLife
Funcţia sau postul ocupat
Medic Primar Reabilitare Medicală
Învățământ, cercetare
Perioada
Din mai 2005 până în prezent
Funcţia sau postul ocupat
Conferențiar universitar, Disciplina Medicină fizică și de Reabilitare din octombrie 2015

Șef lucrări, Disciplina Reabilitare Medicală

Activităţi şi responsabilităţi principale

Pregătirea studenților de la facultățile: Medicină Generală anul VI, Medicină Dentară Anul IV, Educație fizică și sport Anul I, Sport și performanță motrică An I

Prelegeri didactice și coordonarea stagiilor clinice de reabilitare medicală și kinetologie ale studenților și coordonarea pregătirii medicilor rezidenți în specialitățile reabilitare medicală, reumatologie și expertiza medicală și a capacității de muncă (inclusiv în cea de-a doua specialitate medicală), cercetare experimentală și clinică

 

Perioada
Din mai 2005 până în prezent

Medicină


Perioada
Din noiembrie 1995 până în prezent
Funcţia sau postul ocupat
Medic șef secție clinică Recuperare Medicală I din ianuarie 2019 până în prezent (prin concurs) Director medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu din august 2017 până în decembrie 2018

Medic  primar Recuperare, Medicină fizică și Balneologie (Medicină fizică și de reabilitare) Șef secție clinică Recuperare Medicală I din martie 2010 până în iulie 2017

Între martie 1999 - martie 2010 medic primar în cadrul secției Recuperare medicală I (Fizioterapie I) Martie 1999 – obținerea titlului de medic primar în specialitatea Recuperare, Medicină fizică și Balneologie

Între noiembrie 1995-martie 1999 medic specialist în cadrul secției Recuperare medicală I Noiembrie 1995 – obținerea prin concurs a postului de medic specialist la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu

Între februarie 1994 – noiembrie 1995 medic specialist la Spitalul Municipal Mediaș Februarie 1994 – obținerea titlului de medic specialist în specialitatea Recuperare, Medicină fizică și Balneologie

Între ianuarie 1993 – februarie 1994 medic secundar în cadrul secției Fizioterapie I Între ianuarie 1991 – decembrie 1992 medic secundar la Spitalul Universitar de Urgență București

În octombrie 1991 și în octombrie 1992 – absolvirea programului de perfecționare în acupunctură | În octombrie 1990 – promovează concursul de secundariat și obține postul de medic secundar în specialitatea Recuperare, Medicină fizică și Balneologie la Dispensarul policlinic balneoclimateric Bazna, Județul Sibiu |Între 1988-1990 – medic de medicină generală la DMC Valea Râmnicului judeţul Buzău, dar detaşată la DMC Arpaşu de Jos 1 an şi apoi la DMC Turnu Roşu, ambele in judeţul Sibiu.
1985-1988 – medic stagiar în cadrul Spitalului Clinic Judeţean Sibiu.

Activităţi şi responsabilităţi principale
Activități medicale (asistență medicală pentru pacienții din clinică și din ambulatoriul de specialitate) și manageriale

Prelegeri didactice și coordonarea stagiilor clinice de reabilitare medicală și kinetologie ale studenților și coordonarea pregătirii medicilor rezidenți în specialitățile reabilitare medicală, reumatologie și expertiza medicală și a capacității de muncă (inclusiv în cea de-a doua specialitate medicală), cercetare experimentală și clinică

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Recuperare, Medicină fizică și Balneologie (Medicină fizică și de Reabilitare)
Perioada
Calificarea/diploma obținută

Septembrie 2018

Competență în Ecografia musculoscheletală în Reabilitare medicală

Perioada
Calificarea/diploma obținută

Septembrie 2018

Competență în Ecografia musculoscheletală în Reabilitare medicală

Perioada
Calificarea/diploma obținută

Octombrie 2016 și Februarie 2017

Curs de ecografie musculoscheletală modul I și II

Perioada
Calificarea/diploma obținută

17.01 – 31.03.2015

Curs de ecografie generală și specială

Perioada
Calificarea/diploma obținută
  În iulie 2015 – promovarea concursului de conferențiar universitar la disciplina de Reabilitare Medicală, în cadrul Departamentului clinic Medical, Facultatea de Medicină, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
Perioada
Calificarea/diploma obținută
În mai 2005 – promovarea examenul de şef lucrări la disciplina de Recuperare, medicină fizică şi   balneologie, în cadrul catedrei III, Facultatea de Medicină, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
Perioada
  În iulie 2015 – promovarea concursului de conferențiar universitar la disciplina de Reabilitare Medicală, în cadrul Departamentului clinic Medical, Facultatea de Medicină, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
Calificarea / diploma obţinută Doctor în medicină (Diploma Seria G Nr. 0006030; Nr.21/05.02.2010)
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Aspecte moderne privind etiologia, fiziopatologia și tratamentul osteoporozei masculine
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș
Perioada
Calificarea / diploma obținută

Martie 1999

Medic primar Recuperare, Medicină fizică și balneologie (Reabilitare Medicală) (Ordinul MS nr. 694/1998)

Numele și tipul instituției de învățământ

UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Perioada

Calificarea / diploma obținută

1991-1994

Medic specialist Recuperare, Medicină fizică și balneologie (Reabilitare Medicală) (Ordinul  MS nr. 240/1994)

Octombrie – noiembrie 1991 a absolvit programul intensiv de iniţiere în acupunctură pentru medici secundari de balneologie şi medicină sportivă -Bucureşti (Certificat nr. 09538/3.XII.1991).

Octombrie 1992 – a absovit programul de perfecţionare în acupunctură- ciclul II- Bucureşti (Certificat nr.03139/30.X.1992).

Numele și tipul instituției de învățământ

UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Perioada

Calificarea / diploma oținută

1979-1985

Medic (Diploma de Doctor-Medic Seria D Nr. 1283; Nr. 524/10.09.1985) cu media generală 9,56 şi nota 10 la examenul de diplomă.

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Anatomie și fiziologie, Fiziopatologie, Medicină internă, Chirurgie generală IMF Cluj-napoca, Facultatea de Medicină Generală
Perioada

Calificarea / diploma obținută

Numele și tipul instituției de învățământ

1975-1979

Diploma de bacalaureat (seria B1 Nr.25182, nr.56/1979)

Liceul teoretic „Octavian Goga” din Sibiu, secţia chimie-biologie

Aptitudini şi competenţe personale
Competenţe şi abilităţi sociale Modul psiho-pedagogic postuniversitar nivel I și II la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, absolvit în iunie 2012, respectiv iunie 2013 (Certificat Seria C Nr. 0106605 și Certificat Seria D Nr. 0023015)
Competenţe şi aptitudini organizatorice Curs de Management al serviciilor de sănătate  (nov 2007- martie 2008) absolvit la Centrul de Sănătate Publică Sibiu (Atestat de studii complementare Seria C Nr. 022096; Nr.24016/16.07.2008)

Curs de specializare Manager proiect în perioada 6-10.08.2013 (Certificat de absolvire Seria I No. 00021971; Nr.4838/01.10.2013)

Membru al societăţilor ştiinţifice


 • Societatea Romană de Reabilitare Medicală –vicepreședinte din noiembrie 2013 până în prezent
 • International Sociey of Physical and Rehabilitation Medicine
 • Comisia de Medicină fizică și de Reabilitare a Ministerul Sănătății – secretar, în perioada 2013-2014 și membru în prezent

Lucrări ştiinţifice


Cărți (monografii, tratate) cu ISBN, publicate într-o editură din țară

 1. Popa FL, Reabilitare medicală, Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu ISBN 978-606-12-0874-6, 1-203, pg. 203, decembrie 2014.
 2. Pintea AL, Popa FL, Coldea L, Principii generale și particularități în nursingul geriatric, Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, ISBN 978-606-12-0916-3, capitol 8 pp. 79-88 și capitol 12 pp. 129-138, pg. 20, decembrie 2014.
 3. I.Gh.Totoianu, Florina Popa, Hormonii sexuali şi osteoporoza, Ed. Alma Mater Sibiu 2004.

Articole publicate în reviste de circulație internațională, specific domeniului, cotate ISI sau indexate în baze de date internaționale

 1. Stanciu, LC. Boicean, FL. Popa. The rol of combined techniques of scintigraphy and SPECT/CT in diagnosis of primary hyperparathyroidism – clinical case report. Medicine 2019, 98:4(e14154), http://dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000014154.
 2. Stanciu, LG. Bera, M. Popescu, F. Grosu, FL. Popa. Hashimoto’s thyroiditis associated with thyroid adenoma with Hürthle cells – case report. Rom J Morphol Embryol 2017, 58(1):241–248. ISSN 1220-0522 (Print). Indexed in: Thomson Reuters, National Library of Medicine, Medline, PubMed, SciVerse Scopus, Embase, SJR, Index Copernicus, National Research Council. SRI 0,131; FI 0,723. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28523326
 3. Stanciu M, Popa FL(corresponding author), Totoian IG, Bera LG. Orbital Pseudotumor Can Mimic Graves’ Ophthalmopathy. Acta Endo (Buc) 2016 12(3): 344-348, ISSN (print): 1841 – 0987 ISSN (online): 1843 - 066X, http://www.acta-endo.ro/Archive/ListIssue?issue=4&an=2016; DOI:10.4183/aeb.2016.344
 4. Popa FL, Stanciu M, Bighea A, Berteanu M, Totoianu IG, Rotaru M. Decreased serum levels of sex steroids associated with osteoporosis in a group of Romanian male patients. Rev Romana Med Lab. 2016;24(1):75-82;. ISSN online: 2284-5623; ISSN-L: 1841-6624 rrml.ro; DOI:10.1515/rrlm-2016-0014.
 5. Popa, M. Stanciu, A. Banciu, M. Berteanu. Association between low bone mineral density, metabolic syndrome and sexsteroids deficiency in men Acta Endocrinologica (2013/2014 Impact Factor: 0.21) ISSN: 1841-0987, http://www.acta-endo.ro/, 2016 12(4):418-422, DOI:10.4183/aeb.2016.418.
 6. Maria Rotaru, Sorina Tăban, Mona Ţăroi, Virgil Pătraşcu, Florina-Ligia Popa. An immunocompetent young patient with tuberculosis of the penis: a challenging case. Rom J Morphol Embryol: 2015, 56(2):569–574. ISSN 1220-0522 (Print). Indexed in: Thomson Reuters, National Library of Medicine, Medline, PubMed, SciVerse Scopus, Embase, SJR, Index Copernicus, National Research Council. SRI 0,131; FI 0,723. http://www.rjme.ro/RJME/resources/files/560115309313.pdf,
 7. Stanciu, LC Boicean, FL Popa. Modern treatment with teriparatide in patients with severe osteoporosis AMT 2018 vol. 23, no. 2, p. 51-54, p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079, http://www.amtsibiu.ro/
 8. Bordean I, Popa FL, Totoian IGh, Stanciu M. Chronic inflammatory markers – factors favouring cerebrovascular disease in patients suffering from subclinical hypo – or hyperthyroidism AMT 2016;21(1):49-51.
 9. Racz IC, Stanciu M, Totoian IGh, Popa FL. Correlations between short stature in children and iodine deficiency in Sibiu county AMT 2016;21(2):64-67.
 10. Bordean I, Popa F, Totoian IGh, Stanciu M. Correlations between body mass index and level of thyroid-stimulating hormone (TSH) in stroke patients AMT 2016;21(2):68-70.
 11. Bordeanu I, Popa FL, Totoian IGh, Bera L, Stanciu M. Relația între tensiunea arterială medie și nivelul TSH la pacienții cu AVC AMT 2016; 21(3):
 12. Mohammad Hatami Kaleshtari, Ileana Ciobanu, Adrian Bighea, Florina Popa, Mihai Berteanu. Ultraviolet Radiation Therapy in Wound Healing – An Orientation Paper Transl. Med. Res (Thomson Reuters (ISI) Impact Factor 3.99), http://www.translational-medicine.com/ ISSN 2392-7232;2(20):pp. 3-7, pg. 5, 2015.
 13. Cojan-Carlea NA, Cojocaru CM, Popa F, Berteanu M. Developing an Online Web Application for Disability Evaluation on a Medical, Social and Computerized Level Applied Medical Informatics ISSN 2067-7855, http://ami.info.umfcluj.ro/; 36(1): pp: 45-50, pg. 5, 2015.
 14. Cojan-Carlea NA, Cojocaru CM, Bighea A, Popa F, Berteanu M. Usefulness and importance of informatics solution in evaluating disability - starting point for Physical and Rehabilitation Medicine - draft application Mædica J Clin Med. ISSN: 1841-9038, eISSN: 2069-6116, http://www.maedica.ro/, 2015;10(2): 153-158
 15. Savulescu SE, Grozoiu L, Popa F, Dumitru L, Berteanu M. Peripheral Repetitive Magnetic Stimulation, a Novel Approach for Hand Rehabilitation in Carpal Tunnel Syndrome – a Pilot Study International Journal of Social Science and Humanity ISSN 2010-3646 http://www.ijssh.org, 6, no. 8, pp. 604-608, pg. 5, DOI: 10.7763/IJSSH.2016. V6.718, August 2016.
 16. Popa, M. Stanciu, C. Diaconu, A. Pintea, M. Rotaru. Cauzele și managementul reducerii masei osoase după accidentele vasculare cerebrale Acta Medica Transilvanica, p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079, http://www.amtsibiu.ro/, 2015 2(3):90-92
 17. Popa, M. Stanciu, M. Roman, M. Rotaru. Mecanisme patogenice și intervenții terapeutice commune în bolile degenerative associate Acta Medica Transilvanica, p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079, http://www.amtsibiu.ro/, 2015 2(3):87-89
 18. Popa, M. Stanciu, M. Rotaru. Diagnosticul și managementul fibromialgiei Acta Medica Transilvanica, , p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079, http://www.amtsibiu.ro/; 2(2):pp. 55-57, pg. 3, 2015
 19. Diaconu, CG. Diaconu, FL. Popa. Adult osteopetrosis - case report Acta Medica Transilvanica, p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079, http://www.amtsibiu.ro/, 2015; 2(1):58-59.
 20. Rotaru, F. Popa, M. Munteanu, M. Stanciu. Aspergiloza pulmonară – complicație silențioasă și severă a tratamentului imunosupresiv în pemfigusul vulgar Acta Medica Transilvanica, p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079, http://www.amtsibiu.ro/, 2014; 2(4):107-109.
 21. Rotaru, FL. Popa. Granulomul inelar subcutanat la copii și vaccinarea diftero-tetanică Acta Medica Transilvanica, p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079, http://www.amtsibiu.ro/, 2014; vol. II, nr. 2:53-56.
 22. Stanciu, F. Popa, L. Bera. Clinico-biological and ultrasound correlations in chronic autoimmune thyroiditis in an area with mild iodine deficiency Current Health Sciences Journal 2014, ISSN 2067-0656; http://www.chsjournal.org, vol 40 (Suppl 5):49-55.
 23. Stanciu, FL. Popa, M. Rotaru, N. Căluțiu, IGh. Totoian Sindrom men 2A cu evoluție îndelungată - prezentare de caz Acta Medica Transilvanica, p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079, http://www.amtsibiu.ro/, 2013; nr.4: 117-121.
 24. Rotaru, M. Stanciu, FL. Popa. Eritema elevatum et diutinum și rolul factorilor triger în patogeneza afecțiunii - exemplificare clinică - Acta Medica Transilvanica, p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079, http://www.amtsibiu.ro/, 2013; nr.4: 107-110.
 25. L. Popa, A. Banciu, M. Rotaru. Abordarea în scop diagnostic și terapeutic a umărului dureros Acta Medica Transilvanica, , p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079, http://www.amtsibiu.ro/, 2013; nr.3: 168-172.
 26. Rotaru, S. Mangu, F.L. Popa. Lupusul eritematos sistemic asociat cu poliartrită reumatoidă și rolul factorilor genetici – prezentare de caz Acta Medica Transilvanica, p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079, http://www.amtsibiu.ro/, 2013; nr.3: 111-115.
 27. L. Pintea, L. Coldea, F. Popa, I.Gh. Totoianu. Modificarea densitatii minerale osoase in raport cu concentratia hormonilor tiroidieni in sange Acta Medica Transilvanica, p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079, http://www.amtsibiu.ro/, 2012; II, nr.4:121-123, ISSN 1453-1968.
 28. Rotaru, F. Sărac, F. Popa, G. Iancu. Indicatorii de apreciere a severității bolii psoriazice și de afectare a calității vieții la pacienții cu psoriazis – studiu prospectiv Acta Medica Transilvanica, , p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079, http://www.amtsibiu.ro/, 2010; vol II, nr.1: 82-85.
 29. Diaconu C, Diaconu G, Dan A, Popa F. Îngrijirea pacientului cu vezică neurogenă după accidentul vascular cerebral Acta Medica Transilvanica, p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079, http://www.amtsibiu.ro/, 2009; XIV(3): 38-39.
 30. Popa FL, Rotaru M, Diaconu C, Banciu A, Totoianu IGh. Osteoporoza la bărbatul vârstnic Acta Medica Transilvanica, p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079, http://www.amtsibiu.ro/, 2009; XIV(3): 91-94.

Articole publicate în reviste din țară, specifice domeniului, recunoscute de CNCSIS

 1. Popa FL, Banciu A, Totoianu IGh. Asocierea sindromului metabolic cu osteoporoza la bărbaţi Revista Română de Endocrinologie şi Metabolism, ISSN 1582-8115, 2009; 8(2): 47-52.
 2. Popa FL, Rotaru M, Banciu A, Totoianu IGh. Incidenţa fracturilor osteoporotice la 115 bărbaţi din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu Revista Română de Endocrinologie şi Metabolism ISSN 1582-8115, 2009; 8(1): 47-52.
 3. Rotaru, F. Popa, G. Iancu. Psoriazis – relaţia între modificările unghiale evoluţia şi forma clinică a bolii Dermatovenerologie 2008, vol 53, nr.2, pag. 79-83, ISSN 1220/ 3734.
 4. Florina Popa, I.Gh.Totoianu. Factori de risc în osteoporoza masculină Sibiul Medical 2005; 16(2):133-135.
 5. Florina Popa, I.Gh.Totoianu. Tehnici moderne de diagnostic în osteoporoză Sibiul medical 2004; 15(4):401-403.
 6. Florina Popa, I.Gh.Totoianu. Perspective terapeutice în osteoporoză Sibiul medical 2004; 15(4):398-400.
 7. Rotaru M, Florianu Florina. Osteonecroza aseptică de cap femural în lupusul eritematos cronic discoid Acta Medica Transilvanica nr.1/1999;
 8. Răibuleţ T, Florianu Florina. Lombopelvialgia cronică la bărbatul adult şi vârstnic Sibiul medical nr.1/1993;

 Articole publicate în reviste din țară, nerecunoscute CNCSIS.

 1. Popa. Rolul reabilitării medicale în fibromialgie, Medical Market - Reabilitare medicală 2019, ISSN: 2285 - 648X, 24-25, http://revistamedicalmarket.ro/editie/reabilitare-medicala-2019.
 2. Popa. Managementul sindromului de impingement al umărului, Medical Market – Reumatologie 2019, ISSN: 2285 - 648X, 22, http://revistamedicalmarket.ro/editie/reumatologie-2019.
 3. Popa. Mijloace de reabilitare medicală în neuropatia diabetică, Medial Market – Diabet 2019, ISSN: 2285 - 648X, 35-36, http://revistamedicalmarket.ro/editie/diabet-2019.
 4. Popa. Mijloace de reabilitare medicală în tratamentul durerii neuropate, Medical Market – Reabilitare medicală 2018, ISSN: 2285 - 648X, 62-64, http://revistamedicalmarket.ro/editie/reabilitare-medicala-2018.
 5. Popa. Asocieri posibile ale unor boli degenerative, Medical Market – Reumatologie 2018, ISSN: 2285 - 648X, 20-21, http://revistamedicalmarket.ro/editie/reumatologie-2018.
 6. Popa. Mijloace de reabilitare medicală în disfuncțiile vezicale neurogene, Medical Market – Reabilitare medicală 2016, ISSN: 2285 - 648X, 30-34, http://revistamedicalmarket.ro/editie/reabilitare-medicala-2016.
 7. Popa, I.Gh.Totoianu, Actualităţi şi perspective terapeutice în osteoporoza masculină, Medic.ro, nr.27/septembrie 2006, pag.72-76, ISSN 1841-4435.
 8. Popa, Etiopatogenia osteoporozei masculine, Medic.ro, nr.23/aprilie 2006, pag 36-38, ISSN 1841-4435.

Lucrări (studii) publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute (cu ISSN sau ISBN)

 1. FL Popa, M Stanciu. Lumbar vertebral fracture in a female patient with vitamin D deficiency. AbstractBook. P1253 p 667. Virtual WCO-IOF-ESCEO 20-22 august 2020. https://virtual.wco-iof-esceo.org/sites/wco20/pdf/WCO20-AbstractBook.pdf
 2. M stanciu, Fl Popa. Osteoporosis and Addison s disease. P895, p 503. Virtual WCO-IOF-ESCEO 20-22 august 2020 https://virtual.wco-iof-esceo.org/sites/wco20/pdf/WCO20-AbstractBook.pdf
 3. Stanciu M, Popa F. Teriparatide treatment in pelvic fracture. Osteoporosis International and other metabolic bone disease. Volume 27, Supplement 1, 2016. European Congress on Osteoporosis and osteoarthritis (ESCEO16-IOF);14-17April, Malaga, 2016. ISSN: 0937-941X (print version), ISSN: 1433-2965 (electronic version); P983; http://2016.wco-iof-esceo.org
 4. Popa, C. Diaconu, A. Pintea, A. Banciu, M. Stanciu. High-Intensity laser therapy versus ultrasound therapy in symptomatic calcaneal exostoses treatment ISPRM 2015 Journal of Rehabilitation Medicine (Suppl 54),The 9 th World Congress of ISPRM Berlin, Germany, June 19-23; ISSN 1650-1977, 158-159, http://www.isprm2015.org/
 5. Stanciu, F. Popa, M. Rotaru. Osteoporosis in women with breast cancer in Sibiu county Osteoporosis International 2015; vol 26 (Suppl 1): P625. ISSN: 0937-941X (print version), ISSN: 1433-2965 (electronic version)
 6. Stanciu, F.Popa, IGh. Totoian. Double etiology of osteomalacia Osteoporosis International 24(Suppl 1); ESCEO13-IOF; Rome, Italy; 17-20 April 2013; Print ISSN: 0937-941X; Online ISSN: 1433-2965.
 7. Stanciu, F. Popa, I. Totoian. Ultrasonographic aspects in post-partum thyroiditis Endocrine Abstracts 2012, 29: P1685.
 8. Popa, M. Stanciu, A. Banciu, M. Rotaru, S. Brescan, I.Gh. Totoian. Association between male osteoporosis and chronic pulmonary obstructive disease Osteoporosis International 2012; 23(2): S 117.
 9. Stanciu, F. Popa, A. Pascu, I.Gh. Totoian. The incidence of thyroid nodules in autoimmune thyroiditis in one endemic area Endocrine abstracts 2011; 26: P422.
 10. Stanciu, F. Popa, I. Totoian. The efficacy of antiresorbtive therapy in postmenopausal osteoporosis Osteoporosis International 2011; 22(1): S 368.
 11. Popa, M. Stanciu, A. Banciu, I. Totoianu. Correlation between knee osteoarthritis and metabolic syndrome Osteoporosis International 2011; 22(1): S 283.
 12. Rotaru M, Popa F. The assessment and management of nail psoriasis. The 20th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology Lisabona. PO768. ISBN 978-989-20-2609-1. eadv.org, 2011
 13. Popa, M. Stanciu, A.Banciu, M. Berteanu, IGh. Totoianu. The effect of pharmacotherapy and kinetotherapy on spinal pain in men with osteoporosis Ann Rheum Dis 2010;69(Suppl3):704.
 14. Stanciu, F.Popa, IGh. Totoian. Osteoporosis and galactorrhea in a zoung man secondary to a syndrome of empy sella (case report) Osteoporosis International 2010; 21(1): S 320.
 15. Popa, A. Banciu, M. Stanciu, M. Berteanu, IGh. Totoianu. Correlation between hypogonadism and risk of falling in men with low bone mineral density Osteoporosis International 2010; 21(1): S 264.
 16. Popa, A. Banciu, M. Rotaru, I. Totoianu. Association between osteoporosis and cardiovascular pathology at men Osteoporosis International 2009; 20(1): S119.
 17. Rotaru, G. Iancu, F. Popa. The relevance of the infectious factors and the inflammatory markers in a group of patients with psoriasis. The 18th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology. Berlin. P1246. ISBN 978-3-940017-53-6. www.eadv.org, 2009
 18. Popa F, Stanciu M, Rotaru M, Totoianu IGh, Banciu A. Association of sex steroids deficiency with osteoporosis in older men, Porto-Potugalia, Osteoporosis International 2007, 18(suppl 1): S142.
 19. Popa F, Stanciu M, Rotaru M, Totoianu IGh. The incidence of osteoporosis at female patients with hyperthyroidism, Osteoporosis International 2007, 18(suppl 1): S130;

 Lucrări publicate în volumele unor manifestări științifice naționale recunoscute (cu ISSN sau ISBN)

 1. FL. Popa. Factori care influențează procesul de reabilitare medicală la vârstnici. Al 43 lea Congres National Anual de Reabilitare medicală 2020. Vol de rezumate: 12, ISSN 2457-9785; ISSN-L 2457-978.
 2. R. Scheau, G. Ielciu, FL Popa. Impactul acromegaliei asupra sistemului osteoarticular și rolul reabilitării medicale în managementul acestor pacienți – prezentare de caz. Al 43 lea Congres National Anual de Reabilitare medicală 2020. Vol de rezumate: 44, ISSN 2457-9785; ISSN-L 2457-978.
 3. FL. Popa. Principii de reabilitare medicală la pacientul vârstnic. Zilele medicale sibiene 7-9 octombrie 2020. Sibiul Medical vol de rezumate: 41, ISSN: 1221-2873.
 4. FL. Popa. Probleme de reabilitare medicală în traumatismele cranio-cerebrale. Al 42 lea Congres National Anual de Reabilitare medicala cu participare internationala 2019. Vol de rezumate: 29, ISSN 2457-9785; ISSN-L 2457-978.
 5. V. Ristea, FL. Popa. Paralizia de nerv axilar la un pacient cu ruptură diafragmatică secundară postraumatică operată. Al 42 lea Congres National Anual de Reabilitare medicala cu participare internationala 2019. Vol de rezumate: 65, ISSN 2457-9785; ISSN-L 2457-978.
 6. FL Popa, A. Ciora, G. Hărăbor. Mijloace de tratament fizical în afecțiuni dermatologice. Conferința Zilele Dermatologiei la Sibiu 4-6 apr 2019, Vol de rezumate nr 2/2019, Ediția a II a: 22; ISSN 2601-3975, ISSN-L 2601-3975.
 7. Florina Ligia Popa. Mijloace de reabilitare medicala in tratamentul durerii neuropate. Al 41 lea Congres National Anual de Reabilitare medicala cu participare internationala 2018. Vol de rezumate: 25, ISSN 2457-9785; ISSN-L 2457-978.
 8. OG Cernea, C Diaconu, A.Pintea, FL Popa. Paralizia de nerv axilar si musculocutanat secundara postelectrocutare – prezentare de caz. Al 41 lea Congres National Anual de Reabilitare medicala cu participare internationala 2018. Vol de rezumate: 68-69, ISSN 2457-9785; ISSN-L 2457-978.
 9. OG Cernea, C Diaconu, A.Pintea, FL Popa. Polineuropatie demielinizanta inflamatorie cronica – prezentare de caz. Al 41 lea Congres National Anual de Reabilitare medicala cu participare internationala 2018. Vol de rezumate: 69-70, ISSN 2457-9785; ISSN-L 2457-978.
 10. C. Diaconu, G. Diaconu, A. Pintea, F. Popa. Beneficiile kinetoterapiei la pacienții cu afecțiuni psihice. Conferința „Abordarea Pacientului în clinica psihiatrică – Modalități de colaborare interdisciplinară” Sibiu 14-16 sept 2018, vol de rezumate: 47, ISBN 978-606-12-1562-1.
 11. A. Pintea, L. Coldea, C. Diaconu, F. Popa. Importanța factorului psihic în afecțiunile reumatice degenerative și inflamatorii. Conferința „Abordarea Pacientului în clinica psihiatrică – Modalități de colaborare interdisciplinară” Sibiu 14-16 sept 2018, vol de rezumate: 48, ISBN 978-606-12-1562-1.
 12. Florina Ligia Popa. Rolul radiatiilor ionizante si al tratamentelor fizicale in carcinogeneza cutanata. Conferinta Zilele Dermatologiei la Sibiu, 2-3 martie 2018, Vol rezumate 1/2018 editia 1, p 24-25, ISSN 2601-3975, ISSN-L 2601-3975.
 13. Florina Ligia Popa, Mihaela Stanciu. Neuropatiile de entrapment - principii de diagnostic si tratament. Congres romano-iordanian de Medicina si Farmacie, mai 2017
 14. Florina Ligia Popa, Mihaela Stanciu. Rolul stimularii magnetice repetitive in reabilitarea medicala. Congres romano-iordanian de Medicina si Farmacie, mai 2017
 15. Florina Ligia Popa. Rolul factorilor profesionali in dezvoltarea neuropatiilor de entrapment. Conferinta "Legislatie si Multidisciplinaritete in Medicina Muncii", apr 2017
 16. Florina Ligia Popa. Deficitul de vitamina D si de masa osoasa la pacientul cu accident vascular cerebral. Al 40 lea Congres National Anual de Reabilitare medicala, sept 2017
 17. Florina Ligia Popa. Principii de reabilitare medicala in durerea lombara. Simpozion "Actualitati in durerea lombara - dezbateri si cazuri clinice comentate", dec 2017
 18. Popa FL. Managementul sindromului de tunel carpian. . Al 39-lea Congres National Anual de Reabilitare Medicala 2016. Vol. De rezumate: 30. ISSN 2457-9785; ISSN-L 2457-978
 19. Tincu R, Albu M, Pintea A, Diaconu C, Popa FL. Polineuropatie senzitivo-motorie a membrelor inferioare -prezentare  de caz. Al 39-lea Congres National Anual de Reabilitare Medicala 2016. 84 ISSN 2457-9785; ISSN-L 2457-978
 20. Pintea AL, Coldea L, Diaconu C, Popa FL. Scleroza laterala amiotrofica, forma cu debut peronier - prezentare de caz. Al 39-lea Congres National Anual de Reabilitare Medicala 2016. Vol.de rezumate: 65. ISSN 2457-9785; ISSN-L 2457-978
 21. Albu M, Tincu R, Pintea A, Diaconu C, Popa FL. Poliradiculonevrita acuta - prezentare de caz. Al 39-lea Congres National Anual de Reabilitare Medicala cu participare internationala 2016. Volum de rezumate: 83 . ISSN 2457-9785; ISSN-L 2457-978
 22. Alina Liliana Pintea, Liliana Coldea, Cosmina Diaconu, Florina Ligia Popa. Influența disfuncțiilor tiroidiene asupra remodelării osoase. Zilele Medicale Sibiene, 13 – 14 noiembrie 2015. Editura ULBS, ISSN 2344259X, ISSN-L 2344 259X.
 23. FL. Popa, S. Marchian, C. Diaconu, A. Pintea. Mijloace de reabilitare medicala in disfunctiile vezicale neurogene. Vol. de rezumate, ediția a II-a, Editura ULBS, Simpozionul ”Reabilitarea medicală în patologia neurologică și neurochirurgicală”, Sibiu, 26-27 noiembrie 2015, Aula Magna, ULBS, http://aria.com.ro/clinica/simpozion-reabilitarea-medicala-in-patologia-neurologica-si-neurochirurgicala/..ISBN 978-606-12-1138-8: 46-48.
 24. Pintea Alina, Liliana Coldea, Cosmina Diaconu, Florina Ligia PopaManagementul  spasticității, Simpozionul ”Reabilitarea medicală în patologia neurologică și neurochirurgicală”, Sibiu, 26-27 noiembrie 2015, Aula Magna, ULBS, Vol. de rezumate, ediția a II-a, 2015, ISBN 978-606-12-1138-8.
 25. Diaconu Cosmina, Alina Liliana Pintea, Florina Ligia Popa, Gabriel Diaconu – Strategii de reabilitare a parezei faciale de tip periferic, Simpozionul ”Reabilitarea medicală în patologia neurologică și neurochirurgicală”, Sibiu, 26-27 noiembrie 2015, Aula Magna, ULBS, Vol. de rezumate, ediția a II-a, 2015, ISBN 978-606-12-1138-8.
 26. C. Diaconu, N.A.Tanase, C.G.Diaconu, A.L.Pintea, F.L.PopaRolul asistentei medicale in îngrijirea pacientului cu boala Parkinson, Zilele Medicale Sibiene, 13-14 noiembrie, Sibiu, 2015, Vol. de rezumate, Editura ULBS, ISSN 2344259X, ISSN-L 2344 259X.
 27. FL. Popa. Managementul hiperactivității vezicale idiopatice. Volum de rezumate, ISBN: 978-973-106-253-2, Editura Medicală Universitară Craiova, 2015. Al 38-lea Congres Național anual de Reabilitare Medicală, 23- 26 septembrie 2015, Sibiu.
 28. Alina Liliana Pintea, Liliana Coldea, Cosmina Diaconu, Florina Popa. Dipareza radială non traumatică- prezentare de caz secțiunea postere. Volum de rezumate, ISBN: 978-973-106-253-2, Editura Medicală Universitară Craiova, 2015. Al 38-lea Congres Național anual de Reabilitare Medicală, 23- 26 septembrie 2015, Sibiu.
 29. Cosmina Diaconu, Dan Filip, Alina Liliana Pintea, Cristinel Gabriel Diaconu, Florina Popa. Paralizia de plex brahial de tip superior post zona zoster membru superior stâng complicată, generalizată - prezentare de caz secțiunea postere. Volum de rezumate, ISBN: 978-973-106-253-2, Editura Medicală Universitară Craiova, 2015. Al 38-lea Congres Național anual de Reabilitare Medicală, 23- 26 septembrie 2015, Sibiu.
 30. C. Diaconu, A. Pintea, G. Diaconu, FL. Popa. Paralizie de nerv crural stâng post hematom compresiv în muşchiul iliopsoas stâng - prezentare de caz, National Congress of Reabilitation Medicine with international participation, September 2014, vol. of abstracts ISBN 978-973-106-235-8.
 31. FL. Popa. Posibilități și limite ale tratamentului în fibromialgie, Congresul Național de Reabilitare Medicală cu participare internațională, septembrie 2014, Volum de Rezumate ISBN 978-973-106-235-8:11.
 32. M. Rotaru, F. Popa. Diagnosticul etiologic al epidermofițiilor la un lot de pacienți cu micoze cutanate, Congresul Național de Medicină de laborator cu participare internațională, Sibiu, 4-7 iunie 2014; vol. de rezumate ISSN 1453-1968:3-4.
 33. F. Popa, M. Stanciu, A. Pintea, C. Diaconu, A. Banciu, M. Rotaru. Modificările metabolismului lipidic și a markerilor inflamatori la pacienții cu gonartroză, Congresul Național de Medicină de laborator cu participare internațională, Sibiu, 4-7 iunie 2014; vol. de rezumate ISSN 1453-1968:2-3.
 34. FL Popa. Profilaxia şi tratamentul osteoporozei după traumatisme vertebro-medulare şi accidente vasculare cerebrale, Volum de rezumate Simpozion de neuroreabilitare "Opţiuni terapeutice şi metode de reabilitare în AVC şi patologia coloanei vertebrale" ULBS, Sala Aula Magna, dec 2014; ISBN 978-606-12-0906-4; p24.
 35. C. Diaconu, A. Pintea, G. Diaconu, FL. Popa. Aspecte teoretice şi de reabilitare medicală în spondilolistezisul coloanei vertebrale lombare, Volum de rezumate Simpozion de neuroreabilitare "Opţiuni terapeutice şi metode de reabilitare în AVC şi patologia coloanei vertebrale" ULBS, Sala Aula Magna, dec 2014; ISBN 978-606-12-0906-4; p31-32.
 36. Stanciu M, Florina Popa, Maria Murgoiu, I Gh Totoianu. Clinical, biological and imaging correlation in fibrocystic mastopathy. The twentieth Nationa Congres of The Romanian Society of Endocrinology, Sinaia (27-29septembrie 2012) Acta Endocrinologica, vol VIII, supplement1, pg 73, 2012.
 37. M. Rotaru, F. Popa, Studiu privind incidenţa formelor clinice de artrită psoriazică în cadrul unui lot de pacienţi, A IV-a Conferinţă Naţională „Osart” Sibiu, 24-26 mai 2006, volum de rezumate, pag.20, ISBN-10: 973-647- 408-9; ISBN-13: 978-973-647-408-8.
 38. F. Popa, M.Vânătoru, C.Diaconu, M.Varodi, G.Diaconu, A.Pintea, V.Stavilă, Artroza erozivă, A IV-a Conferinţă Naţională „Osart” Sibiu, 24-26 mai 2006, volum de rezumate, pag.50, ISBN-10: 973-647- 408-9; ISBN-13: 978-973-647-408-8.
 39. Maria Rotaru, Florina Popa. Artrita psoriazică – rezultate privind diagnosticul formelor clinice şi stadiul bolii. Al IX-lea Congres Naţional de Dermatologie cu participare internaţională, Bucureşti, vol 51, nr1(1), p30. C6.3. ISBN 1220-3734. www.srd.ro, 2006
 40. Florina Popa, Maria Rotaru. Comentarii privind corelaţia dintre formele clinice de artrită psoriazică şi opţiunile terapeutice. Al IX-lea Congres Naţional de Dermatologie cu participare internaţională, Bucureşti, vol 51, nr1(1), p162-163. P6.5. ISBN 1220-3734. www.srd.ro, 2006
 41. Florina Popa, Maria Rotaru. Studiu privind incidenţa formelor clinice de artrită psoriazică în cadrul unui lot de pacienţi. Al IX-lea Congres Naţional de Dermatologie cu participare internaţională, Bucureşti, vol 51, nr1(1), p163-164. P6.6. ISBN 1220-3734. www.srd.ro, 2006
 42. Florina Popa, Rotaru M. Studiul comparativ privind eficienţa tratamentului cu salazopirină şi metotrexat în psoriazisul artropatic Bucureşti, vol.46, 2001, Nr.3; ISSN 1220/3734 p/95;

 Lucrări publicate în volumele unor manifestări științifice naționale (fără ISSN sau ISBN)

 1. Stanciu M, Popa FL. Tiroidita autoimuna focala (prezentare orala). Al XI –lea Congres al Asociatiei de Endocrinologie Clinica din Romania, Craiova, 21-24 septembrie 2016.
 2. Stanciu M, Popa FL. Pseudotumora de orbita (prezentare orala). Al XI –lea Congres al Asociatiei de Endocrinologie Clinica din Romania, Craiova, 21-24 septembrie 2016.
 3. Popa FL, Stanciu M. Reabilitarea pacientului cu vezică urinară neurogenă Zilele Medicale Prahovene 3-5 noiembrie 2016
 4. Stanciu, F. Popa, L. Bera, IGh. Totoianu. Celulele Hurttle în puncția cu ac fin și examen citologic tiroidian Al IX-lea Congres al Asociației de Endocrinologie Clinică din România 3-6 septembrie 2014 Sibiu; vol.de rezumate:34-35
 5. L. Popa. Sindromul de impingement al umărului Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 2012; 22(2) (suppl): 12-13.
 6. Popa, C. Diaconu, D. Giurcă, A. Pintea, A. Banciu. Studiu privind eficacitatea terapiei shockwave în exostozele calcaneene simptomatice – experiența secției clinice Recuperare Medicală a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu Romanian Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 2011; 21(2) (suppl): 27-28.
 7. Popa F, Diaconu C, Giurca D, Pintea A, Banciu A. Recuperarea medicală post accident vascular cerebral. Experienţa secţiei clinice de Recuperare medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu Romanian Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 2010; 20(2) (suppl): 65.
 8. Popa FL, Totoianu IGh. Osteoporoză difuză cu tasări vertebrale la o pacientă cu polimialgie reumatică – comunicare ştiinţifică Zilele Medicale Sibiene 13-14 noiembrie 2009.
 9. Popa FL, Totoianu IGh. Incidenţa factorilor de risc în osteoporoza masculină – comunicare ştiinţifică Zilele Medicale Sibiene 13-14 noiembrie 2009.
 10. Popa FL, Banciu A, Totoianu IGh. Osteoporoza la bărbaţi - epidemiologie, etiologie, diagnostic, tratament farmacologic şi nonfarmacologic, Romanian Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 2009; 2(Suppl): 20-21.
 11. Diaconu C, Popa F, Diaconu G. Tratamentul medicamentos şi recuperator al paraliziei faciale periferice Sibiul Medical – Rev. Trimestrială nivel „C” CNCSIS 2008; 19(4):88-91.
 12. Popa FL, Rotaru M, Banciu A, Totoianu IGh. Analiza frecvenţei osteoporozei la bărbaţi Sibiul Medical 2008; 19(3):86-92.
 13. Popa, A.Banciu, I.Gh.Totoianu, Prevalenţa fracturilor vertebrale asimptomatice la bărbaţii cu osteoporoză, Revista de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie nr.3-4, 2007, pag.59.
 14. Popa, I.Gh.Totoianu, M. Rotaru, Incidenţa formelor de osteoporoză şi a fracturilor osteoporotice la bărbaţi, Revista de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie nr.1-2, 2006, pag.55.
 15. Popa, M. Rotaru, Comentarii privind corelaţia dintre formele clinice de artrită psoriazică şi opţiunile terapeutice, al XI-lea Simpozion Anual al Asociatiei Dermatologilor Transilvani, Cluj Napoca, 2006; Poster.
 16. Rotaru, F. Popa, Artrita psoriazică – rezultate privind diagnosticul formelor clinice si stadiul bolii, Al IX-lea Congres Naţional de Dermatologie cu participare internaţională, Bucuresti, vol 51, nr1(1), 2006;
 17. Florianu Florina, Bugneriu D. Aportul tratamentului fizical şi osteoporoza Simpozionul naţional de reumatalogie, Baia Mare, 1994;

Organizator al manifestărilor ştiinţifice (ca membru al comitetelor științifice sau de organizare):

 • Congresele Naționale Anuale de reabilitare medicală 2015-2021
 • Simpozion de neuroreabilitare, Sibiu, Facultatea de Medicină – Aula Magna, 5 decembrie 2014
 • Al 37-lea Congres Național Anual de Reabilitare Medicală cu participare internațională, Sibiu, Hotel Ramada, 24-27 septembrie 2014
 • Studiul factorilor de risc tumoral corelați cu formele clinico-patologice ale carcinoamelor cutanate și analiza comportamentului unor grupe populaționale față de cancerele cutanate, Târgu Mureș, 3 decembrie 2014
 • Studiul factorilor de risc tumoral corelați cu formele clinic0-patologice ale carcinoamelor cutanate și analiza comportamentului unor grupe populaționale față de cancerele cutanate, Sibiu, Hotel Ibis, 26 noiembrie 2014
 • Simpozion Diagnosticul și managementul interdisciplinar al bolilor degenerative asociate, ULBS, Facultatea de Medicină „Victor Papilian” Mediaș, 18 noiembrie 2014
 • Simpozion Diagnosticul și managementul interdisciplinar al bolilor degenerative asociate, ULBS, Facultatea de Medicină „Victor Papilian” Brașov, 11 noiembrie 2014
 • Simpozion Diagnosticul și managementul interdisciplinar al bolilor degenerative asociate, ULBS, Facultatea de Medicină „Victor Papilian” Alba Iulia, 4 noiembrie 2014
 • Simpozion Diagnosticul și managementul interdisciplinar al bolilor degenerative asociate, ULBS, Facultatea de Medicină „Victor Papilian” Sibiu, 16 octombrie 2014
 • Al 36-lea Congres Național Anual de Reabilitare Medicală cu participare internațională, Poiana Brașov, Hotel Piatra Mare, 30 octombrie-2 noiembrie 2013
 • Simpozion „Terapia Shockwave”, Sibiu 19 noiembrie 2010

 Alte specificaţii:

 • Coordonator de rezidențiat în specialitate medicină fizică și de reabilitare
 • Responsabil local al programului național de specializare în balneofizioterapie a asistenților generaliști și de pediatrie organizat de Școala Națională de Sănătate Publică Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București