Legislație


Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003  privind drepturile pacientului » Vizualizează

LEGEA nr. 272.2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului » Vizualizează

ORDIN comun al MS si CNAS nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 » Vizualizează
ORDIN CNAS nr. 268.2013 privind aprobarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate  » Vizualizează
ORDIN MS nr. 1410.2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003  » Vizualizează
Legislație
HOTĂRÂRE nr. 140 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 » Vizualizează ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate » Vizualizează
HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 1103.2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare » Vizualizează HOTĂRÂRE DE GUVERN NR. 900.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii » Vizualizează
HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 » Vizualizează LEGEA nr. 95.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii » Vizualizează
ORDIN CNAS nr. 245.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 » Vizualizează ORDIN nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018 » Vizualizează
ORDIN nr. 1.549 din 29 noiembrie 2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat » Vizualizează ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 2003 privind protectia maternitatii la locul de munca  » Vizualizează