Implementare contribuție personală

Dragi pacienţi,

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor voastre, am creat o echipă specială care a implementat un nou soft care permite afişarea automată a valorii contribuţiei personale pe paginile web ale tuturor spitalelor din cadrul grupului MedLife.

Menţionăm că reglementarea cu privire la implementarea contribuţiei personale se va aplica în exclusivitate pentru serviciile spitaliceşti, în regim de spitalizare continuă. Contribuţia personală NU se aplică pentru serviciile de imagistică, serviciile de laborator sau orice alte servicii oferite în regim de ambulator.

Contribuția personală reprezintă, în cazul unei spitalizări continue, diferența dintre tariful perceput de furnizorul privat pentru rezolvarea unui caz și suma suportată de Casa de asigurări de sănătate din Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate pentru rezolvarea aceluiași caz.

Această nouă reglementare facilitează o mai bună claritate a costurilor percepute de fiecare spital, pacientul având posibilitatea să aleagă operatorul care corespunde cel mai bine nevoilor sale.

Valorile estimate ale contribuției personale pentru serviciile de spitalizare continuă la Clinica Polisano sunt afișate pe site și la Receptie, fiind comunicate fiecărui asigurat cel târziu la internare, prin înmânarea și semnarea de către pacient a Devizului estimativ.

Informații suplimentare pot fi obținute prin apel Call Center și/ sau la sediul Clinicii.
>> Aici model de deviz estimativ

Vă informăm că, există posibilitatea ca, pe parcursul internării să  apară situații care necesită zile suplimentare de spitalizare ( față de cele estimate menționate în devizul estimativ)  și/sau efectuarea unor servicii suplimentare: investigații medicale, consulturi medicale și/ sau utilizarea de materiale sanitare suplimentare, medicamente suplimentare, dispozitive medicale suplimentare, etc. care nu au putut fi prevăzute anterior prestării serviciului medical când a fost  întocmit  devizul estimativ,  dar a căror necesitate a apărut în episodul de internare în strânsă legatură cu evoluția clinica a cazului. În aceste situații, identificate în strânsă legatură cu evoluția clinică a cazului respectiv, furnizorul privat de servicii medicale va actualiza devizul estimativ numai cu consimțământul exprimat în scris de către pacient sau reprezentantul legal al acestuia.

 Suma suportata de Casa de Asigurări de Sanatate din Fondul Național Unic al Asigurărilor de sanătate este estimată, cuantumul acesteia putând să sufere modificări în funcție de complexitatea cazului ( Indicele de Case-Mix “ICM” ),  sub rezerva validării  ICM-ului  de către Școala Națională de Sănătate Publica, Management și Perfecționare în Domeniul Medical.

Valoarea efectiv datorată de pacient cu titlu de  contribuție personală  este consemnată în decontul de cheltuieli eliberat de furnizor la externarea pacientului.

>> Aici model de decont

Contribuție personală - Listă Servicii spitalizare continuă » Vizualizează

Echipa Polisano  MedLife