Listă Servicii spitalizare continuă

Contribuție personală


In conformitate cu prevederile Legii n.95/2006, modificata si completata "Contributia personala" reprezinta diferenta dintre tariful practicat de institutia noastra pentru rezolvarea cazului sau, dupa caz, tarifele serviciilor medicale acordate si tarifele corespondente suportate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, strict pentru serviciile medicale prestate/rezolvarea cazului in regim de spitalizare continua.

Cuantumul contributiei personale este estimativ, conform Ordinului nr. 1068 din 29 iunie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului nr 696/2021, in functie de complexitatea cazului, de patologia pacientului, de evolutia cazului medical si de personalul medical implicat in actul medical.

Precizam ca informatiile referitoare la cuantumul contributiei personale sunt in curs de actualizare, orice neconcordante sau posibile erori materiale urmand a fi rectificate in cel mai scurt timp.

Contribuție personală - Listă Servicii spitalizare continuă » Vizualizează