Comunicat

CLINICA POLISANO S.R.L., la solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aduce la cunoștință faptul că la data de 28.09.2018 a avut loc un incident constând în divulgarea accidentală către un pacient și a altor date cu caracter personal care nu îi aparțineau. CLINICA POLISANO S.R.L. a întreprins o serie de măsuri de restabilire a securității datelor cu caracter personal,

Comunicat

CLINICA POLISANO S.R.L., la solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aduce la cunoștință faptul că la data de 28.09.2018 a avut loc un incident constând în divulgarea accidentală către un pacient și a altor date cu caracter personal care nu îi aparțineau. CLINICA POLISANO S.R.L. a întreprins o serie de măsuri de restabilire a securității datelor cu caracter personal, fiind notificate atât persoanele vizate cu privire la incident, cât și destinatarul neautorizat cu privire la obligația de nedivulgare și ștergere a datelor. În conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, CLINICA POLISANO S.R.L. a procedat la notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu privire la incidentul de securitate. Suplimentar, au fost adoptate măsuri tehnice și organizatorice în vederea prevenirii altor evenimente similare, constând în: eliminarea modalității de transmitere a rezultatelor medicale prin e-mail, schimbarea procesului de eliberare a rezultatelor medicale prin utilizarea unui cod unic generat de aplicația informatică internă, efectuarea unei evaluări de impact asupra drepturilor persoanelor vizate, schimbarea echipamentelor din dotare, reinstruirea personalului. Conducerea Clinicii Polisano dorește să-și asigure toți pacienții și colaboratorii că s-au adoptat măsurile tehnice și organizatorice privind păstrarea confidențialității asupra datelor cu caracter personal și va colabora cu ANSPDCP în vederea respectării Regulamentului UE nr. 679/2016. CLINICA POLISANO S.R.L.