Comunicat

Comunicat

În contextul evoluțiilor înregistrate în legătură cu infecția cu COVID-19 și pentru combaterea răspândirii virsului, vă informăm că toți pacienții care se prezintă în cadrul CLINICII POLISANO MEDLIFE pentru efectuarea oricărui act medical, vor trebui să completeze Chestionarul screening pacienți, precum și Declarația pe propria răspundere.

Furnizarea datelor și informațiilor are ca scop obținerea informațiilor necesare identificării situațiilor dacă pacienții au călătorit în străinătate, în zonele de risc sau dacă au intrat în contact cu persoane care au călătorit în străinătate în zonele de risc, precum și dacă manifestă simptome specifice infecției cu COVID-19, această măsură fiind necesară din motive de interes public în domeniul sănătății, respectiv de combatere a răspândirii virsului COVID-19.

Prelucrarea acestor date se va face până la momentul dispariției oricărui risc de infectare cu virusul COVID-19, respectiv pe întreaga perioadă de timp în care există obligația legală în sarcina Clinicii de prelucare sau în vederea protejării interesului legitim al operatorului, inclusiv în ceea ce privește apărarea unui drept în justiție al Operatorului.

În ceea ce privește transferul datelor furnizate, menționăm că acestea vor face obiectul transferului strict către unitățile sanitare, precum și instituțiile si/sau autoritatile publice direct interesate și implicate în combaterea infecției cu COVID-19, nefăcând obiectul unui transfer neautorizat.

Vă asigurăm că datele și informațiile colectate sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu luarea în considerare a art. 9 și a art. 6 privitoare la legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal, acestea nu vor fi prelucrate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost inițial colectate.

Pentru orice informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal vă puteți adresa în scris la punctul de lucru din localitatea Sibiu, Str. Izvorului, nr.1A, Județ Sibiu sau la următoarea adresă e-mail dpo@polisano.ro.

Vă informăm că aveți posibilitatea de a formula o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la sediul acesteia din București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, România sau utilizând formularul electronic de plângere pe care îl găsiți pe site-ul www.dataprotection.ro.

Cu deosebita considerație,

CLINICA POLISANO S.R.L.