pumnea-manuela

Conf. Dr. Pumnea Manuela

Locatie: Sibiu


Specializare: Medicina Interna

Grad profesional: Conf. Univ., doctor în ştiinţe medicale, medic specialist medicină internă, hematologie

Program
PROFIL:
Experienţa profesională
PerioadaFuncţia sau postul ocupatActivităţi şi responsabilităţi principaleNumele şi adresa angajatoruluiTipul activităţii sau sectorul de activitate 2006 iunie – până în prezent, Conferenţiar disciplina de fiziologie la Facultatea de Medicină a Universităţii  „Lucian Blaga”  Sibiu2012 februarie şi în prezent prodecan la Facultatea de Medicină a Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu
2004 – 2012, Şef catedră – discipline fundamentale funcţiuonale la Facultatea de Medicină a Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu
2002 – 2006, Şef lucrări la disciplina de fiziologie Facultatea de Medicină a Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu
1992-2002, Asistent universitar disciplina de fiziologie Facultatea de Medicină a Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu
1990-1992, Medic de medicină generală la DMC Micăsasa, jud. Sibiu
1987 – 1996, Medic stagiar , Spitalul Judeţean Sibiu
 1996 – 2002,  medic secundar hematologie clinică
Funcţia sau postul ocupat  Conferenţiar la Facultatea de Medicină a Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu
Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi lucrări practice pentru studenţiActivitate administrativă/managerială legată de studenţii facultăţii, de la toate specializările facultăţii
Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 8 – 10, Sibiu, Romania
Tipul activităţii sau sectorul de activitate didactică şi cercetareactivitate managerială
Educaţie şi formare
Perioadă  - 2001, Doctor în Ştiinţe Medicale  a UMF Tg. Mureş, sub coordonarea Prof. Dr.Marius Sabău- 2007, septembrie, am urmat cursul internaţional de competenţă în          tratamentul osteoporozei, cu susţinerea examenului şi primirea diplomei- 2005-2006 am urmat cursul de Management Sanitar, cu susţinerea examenului şi obţinerea competenţei,- 1996-2001: medic secundar hematologie clinică, cu stagiul de pregătire la Spitalul Clinic Judeţean Sibiu, în cadrul departamentului de Hematologie.- 1993-1996: medic secundar, medicină internă, în urma concursului de secundariat.
Aptitudini şi competenţe personale   Publicaţii ştiinţifice

  • § 29 lucrări publicate
  • § 2 cărţi
  • § 5 lucrări comunicate
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, Franceză
Competenţe şi aptitudini organizatorice Coordonator de structuri la nivel de facultate, organizator de evenimente, planner  în diferite proiecte didactice şi extradidactice.
Competenţe şi aptitudini tehnice   Utilizator al tehnicii de calcul.
Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B, 1980

Informaţii suplimentare

Membru în societăţi ştiinţifice  Organizator al manifestărilor ştiinţifice: din ultimii 2 ani: Congrese ale studenţilor, Congresul Internaţional de Medicină de Laborator şi Medicină de Familie-2014, Zilele medicale ale Sibiului 2013, 2014,  Alte specificaţii:

  • In 2009, biografia mea a fost inclusă în ediţia princewss a „Who’s Who in România”, editată de PEGASUS PRESS, Bucureşti