chicea-web

Dr. Chicea Radu

Locatie: Sibiu
Şef lucrări, Doctor în ştiinţe medicale

Specializare: Obstetrica-ginecologie

Grad profesional: Medic Primar Obstetrică Ginecologie

Program
PROFIL:
 • Experienţa profesională
  Perioada  2008 – prezent
  Funcţia sau postul ocupat Preşedinte ales al Colegiului Judeţean al Medicilor Sibiu, Membru
  Activităţi şi responsabilităţi principale
  Numele şi adresa angajatorului Colegiului Judeţean al Medicilor Sibiu
  Perioada martie 2004 – prezent
  Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar
  Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere activităţi didactice
  Numele şi adresa angajatorului Universitatea Lucian Blaga din Sibiu,
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior
  Perioada martie 2004 – prezent
  Funcţia sau postul ocupat Medic primar obstetrică ginecologie
  Activităţi şi responsabilităţi principale
  Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Sibiu
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate
  Perioada  iunie2009 – august 2009,  mai 2013- prezent
  Funcţia sau postul ocupat Director medical
  Activităţi şi responsabilităţi principale
  Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate
  Perioada septembrie 2009 –octombrie 2009
  Funcţia sau postul ocupat Manager general
  Activităţi şi responsabilităţi principale
  Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate
  Perioada martie 2004 – martie 2006, mai 2011 – mai 2013
  Funcţia sau postul ocupat Şef de secţie Secţia Clinică Obstetrică
  Activităţi şi responsabilităţi principale
  Numele şi adresa angajatorului Şef de secţie Secţia Clinică Obstetrică
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate
  Perioada martie 1996 – februarie 2004
  Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar la Facultatea de Medicină “Victor Papilian”
  Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere activităţi didactice
  Numele şi adresa angajatorului Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior
  Perioada iunie 1999 – februarie 2004
  Funcţia sau postul ocupat  Medic primar obstetrică ginecologie
  Activităţi şi responsabilităţi principale
  Numele şi adresa angajatorului Clinica Obstetrică Ginecologie a Spitalului Clinic Judeţean Sibiu
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate
  Perioada martie 1996 – iunie 1999
  Funcţia sau postul ocupat Medic specialist obstetrică ginecologie
  Activităţi şi responsabilităţi principale
  Numele şi adresa angajatorului Clinica Obstetrică Ginecologie a Spitalului Clinic Judeţean Sibiu
  Perioada decembrie 1994 – februarie 2006
  Funcţia sau postul ocupat Medic specialist obstetrică ginecologie
  Activităţi şi responsabilităţi principale
  Numele şi adresa angajatorului Spitalul Municipal Mediaş
  Perioada noiembrie 1993 – decembrie 1994
  Funcţia sau postul ocupat Medic rezident obstetrică ginecologie
  Activităţi şi responsabilităţi principale
  Numele şi adresa angajatorului Spitalul Municipal Mediaş
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate
  Perioada februarie 1992 – octombrie 1993
  Funcţia sau postul ocupat Medic rezident obstetrică ginecologie
  Activităţi şi responsabilităţi principale
  Numele şi adresa angajatorului Clinica Obstetrică Ginecologie I Cluj-Napoca
  Perioada noiembrie 1990 – ianuarie 1992
  Funcţia sau postul ocupat Medic stagiar
  Activităţi şi responsabilităţi principale
  Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Judeţean Sibiu
  Educaţie şi formare
  Perioada  1996 – 2004
  Calificarea / diploma obţinută Doctor in Medicină
  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite  Medicina
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare UMF Cluj
  Perioada 1999
  Calificarea / diploma obţinută Medic primar obstetrică ginecologie.
  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite obstetrică ginecologie
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare UMF Cluj
  Perioada 1994
  Calificarea / diploma obţinută Medic specialist obstetrică ginecologie.
  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite obstetrică ginecologie
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare UMF Cluj
  Perioada 1991
  Calificarea / diploma obţinută Medic rezident obstetrică ginecologie, confirmare prin O.M.S. 1728/1991.
  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite obstetrică ginecologie
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Cluj Napoca
  Perioada 1984-1990
  Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă, Media anilor de studiu 10
  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de Medicină Generală, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca
  Aptitudini şi competenţe personale
  Limba(i) maternă(e) Română
  Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză
  Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
  Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

  Exprimare scrisă

  Engleza C1 Utilizator independent C1 Utilizator independent C1 Utilizator independent C1 Utilizator independent C1 Utilizator independent
  Limba
  (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
  Competenţe şi abilităţi sociale -          capacitate de conducere-          spirit de echipă, capacitate de a asambla şi mobiliza echipe destinate rezolvării unei anumite sarcini sau proiect;-          capacităţi şi abilităţi de comunicare
  Competenţe şi aptitudini organizatorice -          spirit managerial (manager de spital, presedinte al Colegiului medicilor );-          experienţă în managementul proiectului sau al echipei;-          capacitate de sintetizare şi prognoză pentru elaborarea de strategii de dezvoltare;

  -          capacitatea de a impune şi menţine atitudini morale şi profesionale pozitive în desfăşurarea activităţii colaboratorilor.

  Competenţe şi aptitudini tehnice Compentente profesionale dobândite in timpul activitatiii medicale finalizate prin atestate de competenta  in:-          ecografie generala-          managementul serviciilor de sanatate

  -          chirurgie laparoscopica ginecologica

  -          tratamentul infertilitatii cuplului si reproducere umana asistata

  -          histeroscopie

  Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului -          o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™);
  Permis(e) de conducere  Categoria B
  Informaţii suplimentare  Activităţi ştiinţifice şi didactice:-   4 carti si manuale,, autor si coautor l-   53 de lucrari publicate

  -   38 de lucrari comunicate

  -   Formator în cadrul programului NRP- Neonatal Resuscitation Program” în cadrul Programului Naţional RoNeonat al Ministerului Sănătăţii de regionalizare a asistenţei medicale materno infantile din Romania – 2005

  -   Formator în cadrul programului “Promovarea alăptării”, în cadrul Programului Naţional RoNeonat al Ministerului Sănătăţii de regionalizare a asistenţei medicale materno infantile din Romania – 2006

   

   Membru al societăţilor ştiinţifice

  -        Societatea Romana de Obstetrica Ginecologie

  -        Societatea Europeana de Reproducere Asistata si Endocrinologie

  -        Societatea Română de Genetică Medicală

   

  Stagii şi cursuri de perfecţionarede perfecţionare:-   Explorări radiologice şi imagistică a organelor abdominale, curs, 6 săptămâni, 1992, Cluj-Napoca-   Curs de colposcopie, 2 săptămâni, 1994, Cluj-Napoca

  -   Actualităţi în Ginecologie şi Planificare familială, curs, 1 săptămână, 1993, Cluj-Napoca

  -   Curs de actualităţi în senologie, 1 săptămână, Sibiu, 1997

  -   Curs de Medicină fetală, curs, 2 săptămâni, Londra, Marea Britanie, 1999.

  -   Curs de ecografie generală, 6 săptămâni, 1999, Sibiu

  -   Curs de ecografie specială, 6 săptămâni, 2000, Sibiu

  -   Competenţă in Ecografie Generală şi Clinică, 2000

  -   Chirurgia laparoscopică a căilor biliare, curs, 2001, Sinaia

  -   Lumina polarizată bioptron şi cromoterapie, curs, 2002

  -   Ecografie fetală Doppler, curs Cluj-Napoca, 2002

  -   Competenţă in Chirurgie laparoscopica ginecologica, 2004

  -   Competenţă în managementul serviciilor medicale, 2005

  -   Curs de ultrasonografie avansata in Obstetrica si Ginecologie – 1st Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound, Bucureşti 2006

  -   Atestat de studii complementare în Tratamentul Infertilităţii Cuplului şi Reproducerea Umană Asistată 2007

  -   Atestat de studii complementare în Histeroscopie 2012

  -   Curs de colposcopie modulul I Bucuresti 2013

  -   Curs “First trimester pregnancy ultrasound”, 5th Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound Cluj Napoca, 2013

  -   Atestat de studii complementare în Colposcopie 2014

  -   Modulul de psihopedagogie I 2014

  Anexe -        Lista lucrarilor publicate si comunicate-        Participări la manifestări ştiinţifice-        Publicaţii ştiinţifice

  -        Organizator al manifestărilor ştiinţifice (ca membru al comitetelor de organizare):

  • Congresul Roman de Farmacologie – Sibiu
  • Congresul Roman de Chirurgie – Sibiu

  -        Alte specificaţii: