Dr Moga Adrian

Dr. Adrian Ştefan Moga

Locatie: Sibiu
Oncologie - radioterapie, oncologie generală, chimioterapie

Specializare: Oncologie, Radioterapie

Grad profesional: Medic primar radioterapie

Program
PROFIL:

STUDII  UNIVERSITARE :

1974 – 1980, Cluj – Napoca, Institutul Medico-Farmaceutic

 

Stagiatura : medic stagiar în Spitalul Judeţean Sibiu

Perioada : 1980 – 1983

 

MEDIC DE MEDICINĂ GENERALĂ

Interprinderea : “ Carbosin ”  Copşa – Mică

Perioada : 1983 – 1987

Interprinderea : “ Libertatea ” Sibiu

Perioada  : 1988

 

SPECIALITATEA :

Specialităţi : 1) oncologie – radioterapie

2) oncologie generală şi chimioterapie

Localitatea :  Cluj – Napoca

Instituţia : Institutul Oncologic, Clinica Radiologie – Cluj – Napoca

Confirmat în specialitatea :

- oncologie – radioterapia   1. 03. 1992

- oncologie generală şi chimioterapie  4. 12. 2000

Medic primar : radioterapie – oncologică

Confirmat medic primar :  10. 09. 1997 prin ordinul MS nr.780

 

FUNCŢII ADMINISTRATIVE

Medic coordonator al compartimentului de radioterapie-oncologica a Spitalului Clinic Judeţean Sibiu din anul 1993.

Medic şef ambulatoru de specialitate al spitalului din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Sibiu din anul 1997

Secretar al Asociaţiei medicilor din România Filiala Sibiu din luna noiembrie 1998.

Membru în comitelul de redacţie al revistei “ Sibiul Medical ” din luna ianuarie 1999.

Membru în colegiul de redacţie al revistei“Radioterapie & Oncologie Medicală”  2002 – 2003

 

DOCTORAT :

Cluj – Napoca, Clinica Radiologie

Urmărirea prin radiologie convenţională şi metode de imagistică a aspectelor evolutive în cancerul bronhopulmonar tratat complex şi cel netratat.

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ

    Lucrări communicate : 46

    Lucrări publicate : 18

 SOCIETĂŢI ŞTIINŢIFICE DIN CARE FAC PARTE :

Societatea Română de radioterapie oncologică SRRO, cu sediul la Cluj – Napoca

Societatea Naţională de Oncologie Medicală din România

Balcan Union of Oncology, cu sediul la Atena, Grecia

The International Society for Disease of the Esophagus ISDE, cu sediul Tokyo – Japonia

European Society for Therapeutic Radiology and Oncology ( ESTRO )

 

CURSURI DE SPECIALIZARE

 

1)     “ Breast and Lung Cancer medical Treatment ”

Organizat de :UMF Cluj – Napoca, Onclogie- radioterapie şi

Universite Paris XII – EuropeanSchool of Oncology

Perioada : 21 – 22 octombrie 1993

2)     Molecular Biology : “Fundamentals & Clinic”

Organizat de : The EuropeanSchool of Oncology – Vienna şi

Institutul Oncologic Cluj – Napoca

Perioada : 21 – 22 octombrie 1994

3)     Corso d’ aggiormamento in senologia

Organizat de : I.L.C.E. Milano şi Direcţia Sanitară a Judeţului Sibiu

Perioada : 2 – 4 iulie 1997

4)     Curs de ecografie generală şi specială

Organizat de : Facultatea de Medicină “Victor Papilian Sibiu”

Catedra de Imagistică

Perioada : noiembrie – decembrie 1998

5) Curs de perfecţionare “ Managementul general şi Sanitar ”

Organizat de : Facultatea de Medicină “Victor Papilian” Sibiu

Perioada : 15 – 28 septembrie 1999

6)    Curs de perfecţionare “ Simulator MC Application Training Cours  Dresda – Germania

Organizat de : Theranostic GmbH Solingen – Germany

Perioada : 28 octombrie – 8 noiembrie 2002

7)    Tratamentul durerii în cancer

Organizat de : Societatea Română de Oncologie

Perioada : 10 – 14 septembrie 2003

8)    GCP în trialurile clinice

Organizat de : Societatea Română de Oncologie Medicală şi

Universitatea de Medicină şi Farmacie ” Gr. T. Popa ” Iaşi

Perioada : 10 – 14 septembrie 2003

9)    Introducere în îngrijirea paleativă

Organizat de :Fundaţia Hospice “Casa Speranţei “ Braşov

Perioada : 16 – 20 februarie 2004

10) Curs : Etica şi durerea

Organizator : Fundaţia Hospice “Casa Speranţei “ Braşov şi Căminul

Spital Dr. Carl Wolff – Sibiu

Perioada : 29 martie 2005

11) Investigator Meeting on behalf of the EPO – ANE – 3010 Study

Team and Johnson & Johnson PRD.

      Organizator : Johnson & Johnson Pharmaceutical Research &

Development L.L.C.

      Perioada : 20 – 23 octombrie  2005

12 ) Simulator MCR User Training

Organizator : Oncosupport  by Nucletron

Perioada : 31 octombrie – 3 noiembrie 2005

13)  Curs de delimitare a volumelor ţintă şi tehnici moderne în radioterapie

Organizator :Institutul Oncologic “ Prof. Dr. I. Chiricuţă ” Cluj Napoca

Perioada :  24 – 26 Martie 2006

14) Curs postuniversitar – progresele anului 2005 în managementul bolnavului

oncologic

Organizator : Institutul Oncologic “ Prof. Dr. I. Chiricuţă ” Cluj Napoca

Perioada :7 – 8 Aprilie  2006

15)  Curs postuniversitar – New technologies in clinical radiation oncology :

implementation in  Romania  – IOCN – Cluj- Napoca

26 – 28 septembrie  2006

16)  Curs de psihologia educaţiei, pedagogie, didactica p+regătirii

specialităţii,managementul educaţional, educaţie interculturală

Organizator : Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

Perioada : ianuarie – februarie 2007

17)  Simulix MCR Application Training

Organizator : Universitatsklinikum carl Gustav Carus, Dresden

Perioada : 16 – 27 martie 2007

18)  Curs de radioprotecţie în radiodiagnostic şi radiologie intervenţională

Organizator :Universitatea din Craiova Facultatea de Fizică şi  Rad –

Check   S.R.L. Craiova

Perioada :30 mai – 1 iunie 2008

19) Advanced Course on Breast Cancer  , Modena

Organizator : Accademia nazionale di medicina Section of Oncology

Perioada : 5 – 7 noiembrie 2008

20) Curs postuniversitar – Tehnici moderne de radioterapie – Universitatea de

Medicină şi Farmacie  Iuliu Haţieganu Cluj – Napoca

4 marie 2009

21) Curs postuniversitar – Tratamentul multidisciplinar al cancerului – prezent

şi viitor ( reuniune post ASCO-ESMO-ASTRO-ESTRO) – Universitatea

de Medicină şi Farmacie “ Iuliu Haţieganu ” Cluj – Napoca

18 – 19 iunie 2009

22) Curs postuniversitar – Actualităţi în terapia moleculară ţintită a

cancerului – Universitatea de Medicină şi Farmacie “ Iuliu Haţieganu ”

Cluj – Napoca

18 – 19 iunie 2009

23) Evaluare a gradului de cunoaştere a limbii engleze conform Cadrului

European Comun de Referinţă pentru limbi străine – nivel B2

Universitatea “Lucian Blaga din Sibiu” – Facultatea de Litere şi Arte,

Centrul de limbi străine

30 iulie 2009

24) Curs postuniversitar – Clinical Research and Development in Radiotherapy

for Head and Neck Cancer – organizat de ESTRO

Maastricht

30 august 2009

25)Curs postuiniversitar – Head and Neck Conformal Therapy and IMRT

Workshop – organizat de OECI ( organisation Of European Cancer

Institutes); RCR ( The Royal College of Radiologists ) ; The institute of

Physics and Engineering in Medicine

Cluj – Napoca

16 – 18 Iunie 2010

26)Curs postuniversitar – Multidisciplinary Management of Head and Neck

Oncology -  ESTRO Teaching Course

Vienna, Austria

27 – 29 Iunie 2010

27)ESMO Supported Course : 8th BUON Congress

Sibiu

8 – 11 septembrie 2010

28)Improving cancer outcomes through optimal anemia & neutropenia

management

IOCN Cluj – Napoca

30 septembrie 2010

29)Target volume determination – from imaging to margins ( ESTRO school)

Porto, Portugal

10 – 14 iunie 2012

30) Multidisciplinary Teaching Course on Lung Cancer ( ESTRO school Brussels, Belgium), 29 Noiembrie – 1 Decembrie  2012

 

31) Tehnici moderne de radioterapie : de la teorie la practica

Cluj-Napoca

24-25 mai 2013

32) Target volume determination – from imaging to margins ( ESTRO school)

Ljubliana – Slovenia

9 – 13 June 2013